Dostoyevskaya İstasyonu

Dostoyevskaya stasyonu Kas m yaln z Rus edebiyat de il d nya edebiyat n n b y k adlar ndan Dostoyevski nin do um g n Telos Yay nc l k kahramanlar ndan birinin Fyodor Mihaylovi Dostoyevski oldu u yeni bir romanla b y k

 • Title: Dostoyevskaya İstasyonu
 • Author: Cemal Dindar
 • ISBN: null
 • Page: 344
 • Format: Paperback
 • 11 Kas m, yaln z Rus edebiyat de il d nya edebiyat n n b y k adlar ndan Dostoyevski nin do um g n Telos Yay nc l k, kahramanlar ndan birinin Fyodor Mihaylovi Dostoyevski oldu u yeni bir romanla b y k yazar n do um g n n kutluyor stanbul da stikl l Caddesi nin heng mesinde ba lay p Petersburg Kas m n n kasvetinde bir delilik anlat s na d n en Dostoyevskaya stasyo11 Kas m, yaln z Rus edebiyat de il d nya edebiyat n n b y k adlar ndan Dostoyevski nin do um g n Telos Yay nc l k, kahramanlar ndan birinin Fyodor Mihaylovi Dostoyevski oldu u yeni bir romanla b y k yazar n do um g n n kutluyor stanbul da stikl l Caddesi nin heng mesinde ba lay p Petersburg Kas m n n kasvetinde bir delilik anlat s na d n en Dostoyevskaya stasyonu a k, bekleyi ve yaratma tutkusu aras ndaki gerilime yerle iyor Kahraman n n ya ama u ra bir zaman sonra bizzat Dostoyevski ve onun romanlar ndaki ruhun i gal etti i bir r ya halini al yor ve bir karnaval ba l yor Beyaz Geceler in Nastenka s ve Yeralt ndan Notlar n yeralt adam ile ayn mek nlar kat eden kahraman ya ad m z siyah g nler in a r s n bir l a d n t r yor Ah Nastenka Niye sevemiyoruz art k Niye nk hi birimiz senin kadar cesur de iliz Ak p giden Fontanka n n sular nda kaybetti imizin bir g n gelece ine dair iyimser hava yok art k Cemal S reya Dostoyevski yi okudum, o g n bug nd r huzurum yok demi ti Dostoyevskaya stasyonu nun ads z kahraman bu huzursuzlu un ki ilik kazanm hali gibi stanbullu yeralt adam R yan n hakikate hep yak n durdu unu sezen ve ne olursa olsun hayata inanc n yitirmeyen Uysal bir koyun gibi yata a uzan yorum Elektrik daha kolay ge sin diye slak bir pamukla her iki aka m slat l yor Hastabak c beze sar lm pamuktan olu an ruloyu di lerimin aras na s k t r yor B ylece ge irece im sara n beti sebebiyle di lerimin birbirine arparak k r lmas engellenmi oluyor B y k incelik Tuzlu su ile slat lm akaklar ma elektro ok cihaz n n elektrotlar yap t r l yor Elektrikten nce metalin so u unu hissediyorum Pulkovo Havaalan n n bekleme salonuna gidiyorum Fyodor Mihaylovi diye m r ldan yorum, geliyorum azizim Tan t m B lteninden

  • Unlimited [Sports Book] ✓ Dostoyevskaya İstasyonu - by Cemal Dindar ✓
   344 Cemal Dindar
  • thumbnail Title: Unlimited [Sports Book] ✓ Dostoyevskaya İstasyonu - by Cemal Dindar ✓
   Posted by:Cemal Dindar
   Published :2019-02-12T02:06:55+00:00

  One thought on “Dostoyevskaya İstasyonu

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *